mandag 29. desember 2008

Oregon og Washington (USA)
I 1992 ble legeassistert selvmord tillatt i Oregon, etter velgerne i folkeavstemning sa ja til loven Oregon Death with Dignity Act.

Denne loven omfatter kun dødssyke (terminally ill), nærmere presisert til folk som ikke forventes å ha mer enn 6 mnd. igjen å leve.

Disse kan på visse betingelser få utskrevet dødbringende medikamenter som de så kan innta etter eget ønske.

To leger må attestere at pasienten er snart døende og at vedkommende ikke lider av alvorlig depresjon eller annen psykisk forstyrrelse, samt handler etter egen vilje. Det samme må attesteres av to andre såkalte vitner (som ikke må være arvinger eller lignende av den syke).

Ingen leger har plikt til å skrive ut slik attest, ei heller har noen apotek plikt til å gi ut de aktuelle dødbringende medikamenter.

Nabostaten Washington vedtok omtrent samme lovgivning i folkeavstemning 4. november og loven der vil trå i kraft i midten av 2009.

Praksis: I 10-års perioden 1997-2007 skal 341 mennesker ha dødd som følge av medikamenter de har fått utskrevet gjennom loven. Det foreligger ingen overrepresentasjon av svake grupper (fattige, uforsikrede, enslige o.l.).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar