mandag 29. desember 2008

Nederland, Belgia og LuxembourgNederland legaliserte aktiv dødshjelp og assistert selvmord i 2002 gjennom en lov fremlagt av daværende helseminister Els Borst (bilde).

Lovgivningen var en kodifisering av hva som allerede hadde vært etablert praksis i omtrent 20 år.

Pasientens faste lege kan utføre aktiv dødshjelp eller assistere ved selvmord dersom betingelsene listet opp nedenunder er oppfylt. Ingen lege har plikt til å utføre dette. Utlendinger kan ikke få hjelp til å dø.
  • Pasientens lidelse er utålelig uten mulighet for bedring
  • Selvmordsønsket må være frivillig og tilstede over tid (det må ikke være utslag av andres innflytelse, psykisk lidelse eller bruk av medikamenter)
  • Pasienten må ha innsikt i egen sykdom, prognose og muligher
  • Minst en uavhengig lege, i tillegg til pasientens fastlege, må erklære at ovennevnte betingelser er tilstede
  • Det kan gis enten aktiv dødshjelp eller tilbys assistert selvmord hvor legen er tilstede når selvmordet utføres
  • Pasienten må være over 12 år (for barn mellom 12 og 16 år kreves foreldrenes samtykke)
Senere har Belgia innført omtrent likelydende lovgivning, og Luxembourg har vedtatt det samme med virkning fra midten av 2009.

Praksis: I 2003 var det omtrent 1800 mennesker som fikk hjelp til å dø av lege. Dette utgjorde omtrent 1.2 % av alle dødsfall i landet dette året. De aller fleste var kreftpasienter, og de fleste døde i eget hjem.

Den vanligste metoden var aktiv dødshjelp utført gjennom at legen gav pasienter dødelig medikamenter intravenøst som raskt brakte dem i koma, og så raskt påfølgende død.

Kilde og mer informasjon her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia_in_the_Netherlands

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar