torsdag 30. juli 2009

Seier for MS-rammede Debbie Purdy

Den engelske MS-rammede kvinnen Debbie Purdy har i britisk høyesterett fått medhold i at britiske myndigheter må klargjøre i hvilken grad medvirkning til assistert selvmord er straffbart, og da spesielt om det er straffbart å følge noen til utlandet (Sveits) for å få utført assistert selvmord der.

"Debbie Purdy wanted to know if her husband would be prosecuted if he helped her end her life in Switzerland. Five Law Lords ruled the Director of Public Prosecutions must specify when a person might face prosecution. "

Ingen briter som har fulgt familiemedlemmer til Dignitas klinikken er blitt straffeforfulgt, men spørsmålet om den/de som følger gjør noe ulovlig kommer stadig opp ved at politiet etterforsker og deretter henlegger saken av "menneskelige hensyn". I teorien risikerer familiemedlemmene opp til 14 år i fengsel.

Debby Purdy ønsker en avklaring på forhånd. Med mindre det kommer en lovpresisering som uttaler at det ikke er straffbart å følge en håpløst syk til utlandet for å dø dersom det gjøres av medlidenhet, vil hun insistere på å reise alene mens hun ennå er frisk nok til det. Dvs. før hun føler sykdommen i seg selv er blitt uutholdelig.

Det er også interessant hvordan Høyesterett trekker inn Den Europeeiske menneskerettighetskonvensjon og hvordan de til slutt oppsummerer saken:

"The Law Lords also said she had the right to choose how she died, under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

In a summary of their decision, the Law Lords said: "Everyone has the right to respect for their private life and the way that Ms Purdy determines to spend the closing moments of her life is part of the act of living. "Ms Purdy wishes to avoid an undignified and distressing end to her life. She is entitled to ask that this too must be respected."

Se artikkel og video med en overlykkelig Debbie Purdy her. Den etablerte lovpraksis og folkemeninga i Storbrittania er slik at det virker nokså sikkert at lovpresiseringa faktisk vil åpne for å medvirke til selvmord i enkelte tilfeller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar