mandag 19. januar 2009

Meningsmålinger

Ikke helt oppdaterte riktignok, men dette er ikke valgmålinger, så månedlige skiftninger har snaut noen betydning. Det viktige er hovedtrenden:

Norge: En meningsmåling offentliggjort i Dagbladet viser at 69% er helt eller delvis tilhenger av aktiv dødshjelp, mens 30% er helt eller delvis imot.

Fra Dagbladet.

Danmark: På spørgsmålet Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en alvorligt syg patient frivilligt og velovervejet anmoder om dødshjælp? svarer hele 86% af befolkningen ”ja”.

Tallet stammer fra Danmarks Radios meningsmåling offentliggjort 7. august 2006. Generelt er der flertal i befolkningen for, at aktiv dødshjælp burde legaliseres som en kontrolleret valgmulighed i nogle nøje udvalgte og præcist definerede sygdomsforløb. Men kun for dem der føler, de selv har et uværdigt liv og ønsker denne hjælp.

Desværre er folketinget i dag ikke en afspejling af dette befolkningsflertal.Flere og flere ønsker mulighed for aktiv dødshjælp. I 2002 lavede Jyllands Posten en tilsvarende undersøgelse og den gang var 68% for.

Fra Landsforeningen En værdig død

Storbrittania: En meningsmåling viser at 82 % av befolkningen i 2004 var for en lovendring som åpnet for aktiv dødshjelp / assistert selvmord for alvorlig syke

Fra Tidsskrift for den norske legeforening

I alle disse tre landene er aktiv dødshjelp /assistert selvmord altså forbudt, til tross for en klart flertall i befolkningen for. Situasjonen minner kanskje litt om den på innvandringsområdet, hvor myndighetene også har hatt en tendens til å være i kronisk utakt med folkeflertallet.

Spørsmål om aktiv dødshjelp blir altså sett på et som et område hvor folkets meninger ikke skal tillegges særlig vekt, om noen overhodet. Demokrati, anyone ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar